สมาคมรถเช่าไทย ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น
ประจำปี 2562 ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์

    ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วยนายกลินท์ สารสิน ประธานสภา...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม
 

Username :

Password :
15 พฤษภาคม 2562
การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (2/2562)
ห้องประชุม GMT I&II ชั้น 33 โรงแรม The Continent Hotel Bangkok

14 สิงหาคม 2562
การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (3/2562)
ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel Bangkok


 


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.