แรลลี่การกุศล สมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 10/2557

   ขอขอบคุณสมาชิก และผู้ให้ความสนับสนุน แรลลี่การกุศล สมาคมรถเช่าไทยครั้งที่ 10/2557 ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 1-2 พ.ย. 57 เส้นทาง กทม. - กาญจนบุรี โดยรับเกียรติจากสมาชิก วิสามัญร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแรลลี่การกุศลฯ ครั้งนี้จากสมาคมรถเช่าไทย ได้แก่...

<< อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 

Username :

Password :

สมาชิกสามัญเท่านั้น2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.