การจัดแรลลี่การกุศล สมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 11/2558 เส้นทางกรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี

    สมาคมรถเช่าไทย จะมีการแข่งขัน แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 11/2558 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 นี้ เส้นทางกรุงเทพฯ - กบินทร์บุรี วัตถุประสงค์ของงานแรลลี่การกุศล...

<< อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 

Username :

Password :

สมาชิกสามัญเท่านั้น


19 สิงหาคม 2558

การประชุมสมาคมรถเช่าไทย
(ครั้งที่ 3/2558)

      เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ทางสมาคมรถเช่าไทยได้จัดประชุม ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมเลขที่ 1104 ชั้น 11 ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย...

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.