ประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 2/2560

   เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00-17.00 น. ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุมครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวันลิ้งค์ ซึ่งบริษัทวันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จำกัด ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ โดยมีนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และ...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 

Username :

Password :

สมาชิกสามัญเท่านั้น


15 พฤศจิกายน 2559


การประชุมสมาคมรถเช่าไทย

   เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 - 15.00 น. สมาคมรถเช่าไทย ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2560 และร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมีนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ...


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.