การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (1/2559)

      เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ทางสมาคมรถเช่าไทย ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องกัญลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ (สุขุมวิท26) โดยนายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบ ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่าง...

<< อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 

Username :

Password :

สมาชิกสามัญเท่านั้น


19 สิงหาคม 2558

31-1พฤศจิกายน 2558

ประชุมฯ ครั้งที่ 4/2558

การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ (4/2558)

      เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. ทางสมาคมรถเช่าไทยได้จัดประชุม ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องกัญลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ (สุขุมวิท26) ในการนี้นายกสมาคมฯ ดร.นที วรรธนะโกวินท์ ...


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.