"ประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธุรกิจ รถยนต์เช่า พ.ศ. ...."

   เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 ณ    ห้องภาณุรังสีบอลล์รูม  โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ มีการทำ ประชาพิจารณ์    ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธุรกิจรถยนต์เช่า     ที่สมาคมรถเช่าไทยเสนอ   ซึ่งจัดโดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา...

<< อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 

Username :

Password :

สมาชิกสามัญเท่านั้น

Car Rental Thailand Car Rental Thailand


16 กรกฎา 2557

29 กันยายน 2557


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.