การประชุมสมาคมรถเช่าไทย ครั้งที่ 1/2558

    เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ทางสมาคมฯ ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1/2558 ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel ชั้น 5 ห้อง Ballroom 2 โดยมี ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ และคุณการุณ กิจคุณาเสถียร กรรมการสมาคมฯ ซึ่งมีทั้งสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมบท เข้าร่วมประชุม...

<< อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 

Username :

Password :

สมาชิกสามัญเท่านั้น2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.