สมาคมรถเช่าไทย ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น
ประจำปี 2564

    วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมรถเช่าไทย เป็นตัวแทนสมาคมฯ รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564 จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ คุณอธิป พีชานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในงาน Together is Power 2021 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

           


2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.