สมาคมรถเช่าไทยจัดประชุม ครั้งที่ 3/2564
ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

    เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ คุณวสันต์ ติรยาอุดมสุข อุปนายกสมาคมฯ จัดประชุม ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ร่วมกับสมาชิกสมาคมฯ
    ซึ่งที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ จากการร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการจากสถานการ
ณ์ Covid-19 ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกสมาคมฯ
      อีกทั้งได้มีการแนะนำสมาชิกสามัญใหม่ 1 บริษัท คือ บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด (Haupcar) ที่ดำเนินธุรกิจคาร์แชร์ริ่งรายแรกของประเทศไทย

           2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.