สมาคมรถเช่าไทยจัดประชุม ครั้งที่ 2/2564
ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

       เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ จัดประชุมผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ร่วมกับสมาชิกสมาคมฯ
      ซึ่งที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ มีหลายหัวข้อที่ได้หารือกันอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสมาคมฯ ในการประกอบธุรกิจเช่ารถยนต์


           2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.