สมาคมรถเช่าไทยจัดประชุม ครั้งที่ 1/2564
ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ตามมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19

      เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมฯ และคุณพรนิฤทธิ์ เลิศธีรพงศ์ กรรมการเหรัญญิกสมาคมฯ จัดประชุมผ่านระบบ Video Conference Zoom Meetings ร่วมกับสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งที่ประชุมได้สรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้
      1. สรุปงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 : ไทยช่วยไทย คือ ไทยเท่ เมื่อวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิยาลัยหอการค้าไทย
        2. สรุปการหารือการผลักดันยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle
:EV) เพื่อพัฒนา Business model สำหรับกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย กับ ที่ปรึกษา Grutter Consulting (Switzerland) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564
      3. สรุปการประชุมหารือและเปลี่ยนข้อคิดเห็น กับคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้า แห่งประเทศไทยและสมาคมการค้า เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางของหอการค้าไทย ต่อการแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 ผ่านการประชุม Conference Call เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564


     
      4. สรุปการจัดกิจกรรมสัมมนาแรลลี่การกุศล “สู้โรคมะเร็ง” ครั้งที่ 15/2563 วันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม Centara Grand at Central Plaza Ladprao
      5. ชี้แจ้งฐานะการเงินปี 2563
      6. รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่นๆ2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.