สมาคมรถเช่าไทย
เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ในโครงการ Digital Tourism Platform

     เมื่อวันพฤหัสที่ 10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมรถเช่าไทย เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งหมด 49 องค์กร ในโครงการ Digital Tourism Platform ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต โดยคณะทำงานภาคเอกชนกว่า 30 องค์กร จะจัดตั้งเป็นบริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อจัดทำ Application ชื่อ ทักทาย หรือ TAGTHAI และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ 19 หน่วยงาน สนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว โดยจะมีการออก Application เวอร์ชั่นแรกในเดือนเมษายน 2562 นี้

     ทั้งนี้สมาคมรถเช่าไทยมีความยินดีให้การสนับสนุนในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถภายใต้ โครงการ Digital Tourism Platform สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.