สมาคมรถเช่าไทยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

คุณพินิจ เจริญพันธ์ ณ ศาลาศิริพงษ์ วัดราษฎ์บำรุง กรุงเทพมหานคร

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมรถเช่าไทยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพินิจ เจริญพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ ด้านการเงินระดับกลุ่ม บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารของสมาชิกสมาคมรถเช่าไทย ณ ศาลาศิริพงษ์ วัดราษฎ์บำรุง กรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วย ดร.นที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคม คุณวสันต์ ติรยาอุดมสุข อุปนายกสมาคม คุณพรนิฤทธิ์ เลิศธีรพงศ์ กรรมการเหรัญญิกสมาคม พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมรถเช่าไทย ร่วมสวดพระอภิธรรม และร่วมอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

     ตลอดชีวิตของท่านพินิจ สร้างความดีและคุณประโยชน์ไว้อย่างมากมายกับบุคคลรอบข้าง ตลอดจนเป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานต่างๆ ทุกระดับชั้น ท่านยังให้ความร่วมมือต่างๆ และให้ความช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคมอย่างต่อเนื่องและอย่างเข็มแข็งยิ่ง สมาคมรถเช่าไทย ขอแสดงอาลัยและเสียดายเป็นอย่างยิ่งต่อการจากไปของท่านพินิจในครั้งนี้

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.