สมาคมรถเช่าไทยมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการให้รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรายชื่อสมาชิก, การสมัครสมาชิกสมาคมรถเช่าไทย หรือ
ตอบปัญหาที่เกี่ยวกับการเช่ารถและพนักงานขับรถ

     สามามาถติดต่อสมาคมรถเช่าไทย โดยตรงได้ที่
2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-1454 , แฟกซ์. 0-2204-1455
website : http://www.tcra.or.th   E-mail : thaitcra@gmail.com

รถประจำทาง

22 45 46 47 50 102 107 109 115 116 149 180 ปอ.552 ปอ.544

 

รถไฟฟ้า MRT

สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออกประตู 1 (สี่แยกคลองเตย)2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : thaitcra@gmail.com --- TCRA © 2011 All rights Reserved.