แรลลี่การกุศลสมาคมรถเช่าไทยครั้งที่ 12/2560

เส้นทางกรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี

   เมื่อวันที่ 4-5 พ.ย. 2560 สมาคมรถเช่าไทย ได้จัดแรลลี่การกุศลครั้งที่ 12 เพื่อชิงถ้วยประทานของพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับสภากาชาดไทย มูลนิธิเมาไม่ขับ และองค์กรการกุศลสาธารณะอื่นๆ...

                         << อ่านต่อ >>

ข่าวสารสมาคม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 

Username :

Password :

            

Username :

Password :

สมาชิกสามัญเท่านั้น


17 พฤษภาคม 2560

16 สิงหาคม 2560


 

2585/8 (ตรงข้ามตลาดคลองเตย) ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2204-1454 , 0-2258-7777 ต่อ 247 โทรสาร.0-2204-1455
Email : manager@tcra.or.th --- TCRA © 2011 All rights Reserved.